HORECA


Handtuch


lněná osuška - materiál waffle | B95300_VBE osuška - modal | B95130_MIX osuška -  bavlna double | B95160_MIX osuška - modal OLX | B95190_MIX

Badetuch - waffle

Badetuch - modal

Badetuch - BW double

Badetuch - modal OLX

140 x 70 cm

76 x 140 cm

76 x 137 cm

76 x 137 cm

B95300_VBE

25,80 €

B95130_MIX

25,80 €

B95160_MIX

19,50 €

B95190_MIX

23,80 €

osuška -  bavlna speed | B95220_MIX osuška -  bavlna De Luxe | B95240_MIX
-61%
OSUŠKA - 100% BA | B10350_MO2
-61%
OSUŠKA - 100% BA | B10350_NA3

Badetuch - BW speed

Badetuch - BW De Luxe

Badetuch - 100% Baumwolle

Badetuch - 100% Baumwolle

75 x 130 cm

70 x 140 cm

140 x 70 cm

140 x 70 cm

B95220_MIX

19,50 €

B95240_MIX

11,50 €

B10350_MO2

17,50 €6,79 €

B10350_NA3

17,50 €6,79 €

© H&D HOME DESIGN 2018